Băng dán thùng

Băng keo in chữ - Logo

Băng keo công nghiệp

Băng keo 2 mặt

Băng keo giấy

Băng keo Mút 2 mặt

Túi PE

Dây đai

thông tin liên hệ
Ms. Thảo Quyên
Trưởng phòng kinh doanh
0931 772 322 - 0961 338 780

BĂNG KEO - BĂNG DÍNH

Băng keo giấy 48mm
Băng keo giấy 48mm
Băng Dính Điện
Băng Dính Điện
Băng Dính Điện
Băng Dính Điện
Băng Keo Đục
Băng Keo Đục
Băng Keo Màu
Băng Keo Màu
Băng Keo Màu
Băng Keo Màu
Băng Keo Công Nghiệp
Băng Keo Công Nghiệp
Băng Keo Công Nghiệp
Băng Keo Công Nghiệp
Băng Keo Vải
Băng Keo Vải
Băng Keo Vải
Băng Keo Vải
Băng Keo PVC
Băng Keo PVC
Băng Keo PVC
Băng Keo PVC
Băng Keo Hai Mặt
Băng Keo Hai Mặt
Băng Keo Hai Mặt
Băng Keo Hai Mặt

Màng PE

Màng PE Quấn Pallet
Màng PE Quấn Pallet
Màng PE Quấn Pallet
Màng PE Quấn Pallet
Màng PE Quấn Pallet
Màng PE Quấn Pallet
Màng PE Quấn Pallet
Màng PE Quấn Pallet
Màng PE Quấn Pallet
Màng PE Quấn Pallet
Màng PE Quấn Pallet
Màng PE Quấn Pallet
Màng PE Quấn Pallet
Màng PE Quấn Pallet
Màng PE, Màng Chít
Màng PE, Màng Chít
Màng PE, Màng Chít
Màng PE, Màng Chít
Màng PE, Màng Chít
Màng PE, Màng Chít
Màng PE, Màng Chít
Màng PE, Màng Chít
Màng PE, Màng Chít
Màng PE, Màng Chít